22.01.2017 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze