Konkus Plastyczny 2019

Wyróznieni w konkursie plastycznym o temetyce "Tygodnia czystości wód" zostali:

KL. I-III

I miejsce - Maja Pawłowska

II miejsce - Mieszko Mosakowski

III miejsce - Nela Mosakowska

KL. IV-VI

I miejsce - Kalina Bereszczyńska

II miejsce - Natalia Biedrzycka

III miejsce - Alicja Murzyn

Nagrodzonym jak i pozostałym uczestnikom serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w konkursie. Zapraszamy d udziały w kolejnych edycjach konkursu pod patronatem OMPZW.

 

 

Koła Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie
Szkoły Podstawowe/Gimnazjum
Placówki Szkolno-Wychowawcze
Uprzejmie zawiadamiam, iż Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie wraz
z Kołem Nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości ogłaszają kolejny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
placówek szkolno-wychowawczych oraz młodzieży wędkarskiej, a także indywidualnej młodzieży członków kół
PZW Okręgu Mazowieckiego z okazji odbywającego się w miesiącu kwietniu „Tygodnia Czystości Wód”. Jest
to XVIII edycja.
Tematyka prac:
1. Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.
2. Radosna ekologia oraz czystość akwenów wodnych i ich otoczenia, pn. „Rzeka, jezioro, zalew – dla
ludzi i zwierząt, ryby polskich wód”.
W konkursie mogą wziąć udział:
 młodzież szkolna do 16 roku życia
 dzieci członków kół Okręgu Mazowieckiego PZW
 członkowie kół Okręgu Mazowieckiego PZW posiadający uprawnienia do wędkowania
Celem konkursu jest pokazanie konieczności dbania o bezpieczeństwo i o środowisko naturalne, za pomocą
znaku plastycznego, obrazu, ewentualnie tekstu lub plakatu, który powinien być sprowadzony do minimum.
Konkurs zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych:
1. Wiek od 3 do 5 lat.
2. Wiek od 6 do 10 lat.
3. Wiek od 11 do 13 lat.
4. Wiek od 14 do 16 lat.
Prace mogą być wykonane wyłącznie techniką płaską (collage, malarstwo, plakat, grafika, rysunek bez
oprawy). Format prac max 50 cm x 70 cm. Do konkursu dopuszczone będą prace zbiorowe, wykonane przez
maksymalnie 5 osób. W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia, grupę autorów będzie reprezentować
jedna osoba.
Idąc z duchem czasu proponujemy dopuścić do konkursu także prace wykonane przy pomocy technik
multimedialnych. Prace te powinny być wykonane przy pomocy programu Power Point.
Zapraszamy także do udziału w konkursie twórców krótkich filmów (max 5 min.) nagranych telefonem
komórkowym lub kamerą cyfrową: Windows Media Player, All Player, itp.
Każda z prac powinna zawierać następujące dane zgodnie z załączonym formularzem zgłoszenia
(przytwierdzonym do pracy).
2
Brak powyższych danych dyskwalifikuje dopuszczenie prac do Konkursu.
W każdej kategorii wiekowej można zgłosić wyłącznie trzy najlepsze prace, wytypowane w konkursie
wewnętrznym placówki dydaktyczno-wychowawczej.
Przepis ten nie dotyczy prac indywidualnych z kół Okręgu Mazowieckiego PZW.
Prace należy składać w terminie do 01 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Zarządu Okręgu Mazowieckiego
PZW w Warszawie lub nadesłać drogą pocztową na adres:
Okręg Mazowiecki
Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
ul. Twarda 42
00-831 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs Plastyczny
Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, zostaną wyróżnione nagrodami honorowymi i
rzeczowymi. Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek i grill.
Organizatorzy przewidują również dodatkową nagrodę dla autora pracy, która zostanie wybrana
z ogółu zgłoszonych prac i uzyska największą ilość punktów uczestników finału konkursu plastycznego.
Wytypowane prace z finału, będą zdobić trójdzielny kalendarz wędkarski drukowany nakładem Zarządu Okręgu
Mazowieckiego PZW w Warszawie na 2020 rok z nadrukiem imienia i nazwiska autora pracy, opiekuna i nazwą
placówki szkolno-wychowawczej. Do wyżej wymienionych, prześlemy list gratulacyjny oraz egzemplarz
kalendarza.
Mile będą widziane prace w konkursie z każdej pory roku, albowiem Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW
planuje ozdobić nimi kalendarz dwunastostronicowy na 2020 r., z zachowaniem zobowiązań do autorów
określonych powyżej.
Na finał konkursu zaproszony zostanie przedstawiciel Wiadomości Wędkarskich, który zamieści relację z
konkursu plastycznego w WW.
W bieżącym roku prace ocenione zostaną przez komisję pod przewodnictwem Pani Ewy Urniaż-
Szymańskiej – specjalistki z zakresu plastyki dziecięcej oraz inne osoby z uprawnieniami.
Finał konkursu przewidziany jest na 28 kwietnia 2019 r. godz. 1100 w Ośrodku
Edukacyjno-Szkoleniowym dla Dzieci i Młodzieży w Serocku ul. Retmańska 75 – teren
Schroniska Wędkarskiego Koła PZW Nr 6 Warszawa-Wola.