Sprzątanie brzegów Narwi

W dniu 04.11.2017r. W ramach ochrony i czystości wód oraz środowiska naturalnego Zarząd Koła zorganizował i przeprowadził akcję sprzątanie nabrzerzy Narwi. W akcji wzieli udział najbardziej wytrwali koledzy z naszego Koła 63. Po kilkugodzinnym oczyszczaniu wody i nabrzerzy śmieci zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Różan do utylizacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji sprzątania oraz Burmistrzowi Różana współdziałania podejmowane na temat czystości środowiska naturalnego.

 

Zarząd Koła 63 Różanka