Walne Zgromadzenie Koła 63 Różanka 2018r

 W DNIU 21.01.2018R. ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE W URZĘDZIE GMINY RÓŻAN /SALA KONFERENCYJNA/ O GODZINIE 11:00 W DRUGIM TERMINIE. W ZGROMADZENIU UCZESTNICZYŁO 24 OSOBY Z NASZEGO KOŁA 63.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW NR 63 Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA A. ZARZĄDU B. KOMISJI REWIZYJNEJ C. SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

2. DYSKUSJA

3. OMÓWIENIE I ZATWIERDZENIE PROGRAMU DZIAŁANIA I BUDŻETU KOŁA NA 2018 R

4. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO WŁADZ I ORGANÓW KOŁA

5. WOLNE WNIOSKI I PRZYJĘCIE UCHWAŁ.

Wasze komentarze (0)