Kontakt

Prezes Jarosław Wygoda 660 701 326

Skarbnik Paweł Koczara 509 491 407

Kapitan P.O. Tomasz Strzałkowski

Dowódca SSR Jarosław Ostrowski 603 304 778