Kontakt

Prezes Jarosław Wygoda 660 701 326

Skarbnik Paweł Koczara 509 491 407

Kapitan Robert Olbryś 791 330 556

Dowódca SSR Jarosław Ostrowski 603 304 778