Zarząd Koła 63 Różanka

Zarząd Koła 63 "Różanka"

1. Prezes – Jarosław Wygoda

2. Z-ca Prezesa – Edward Krawczyk

3. Sekretarz – Dariusz Daszewski

4. Skarbnik – Paweł Koczara

5. Kapitan – P.O. Tomasz Strzałkowski

6. Gospodarz – Grzegorz Dolecki

7. Członek - Ryszard Daszewski

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący - Mirosław Chełchowski

2. Z-ca Przewodniczącego – Hubert Gołębiewski

3. Sekretarz – Sławomir Niedźwiedzki

Sąd Koleżeński

1. Przewodniczący – Robert Krawczyk

2. Z-ca Przewodniczącego – Mariusz Olbryś

3. Sekretarz – Wojciech Napiórkowski