Ogłoszenie o sprzedaży Łodzi Norton "SPRZEDANA"

OGŁOSZENIE

OM PZW Koło nr 63 „Różanka” w Różanie ogłasza sprzedaż Łodzi Norton z Przyczepą podłodziową. Kwota minimalna, od której należy składać oferty kupna to 2500pln brutto. Oferty prosimy przygotować w kopertach z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zameldowania i dostarczyć w dniu rozstrzygnięcia t.j. 17.02.2018r. o godzinie 11:45 do Skarbnika Koła Pawła Koczary. Rozstrzygnięcie komisyjne oferty odbędzie się o godzinie 12.00. Osoba która zaoferuje najwyższą kwotę jest zobowiązana do uiszczenia kwoty oferowanej w tym samym dniu. Ogłoszenie skierowane jest do kolegów z naszego Koła.

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy

                                                                                                      Zarząd Koła 63 "Różanka"